top of page

Відеоаналітика на виробництві

для оптимізації витрат та автоматизації бізнес процесів

Наші модулі аналітики дозволяють оптимізувати витрати, викликані браком продукції та недобросовісним ставленням співробітників, забезпечуючи контроль на всіх виробничих етапах.

За допомогою INNI можна з легкістю контролювати процес прийому МТЦ та відвантаження готової продукції, а також автоматизувати дані процеси завдяки інтеграції з програмами обліку (1С, CRM).

Оптимізація витрат на виробництві

Оптимізація витрат на виробництві актуальна для будь-якої галузі промисловості. 

Втрати на виробництві можуть спричиняти:

  • недобросовісне ставлення співробітників

  • низька кваліфікація персоналу

  • брак продукції

  • крадіжки з боку працівників

  • неефективне використання матеріалів та енергоресурсів

  • неефективне використання людських ресурсів і робочого часу

  • низький рівень автоматизації виробничих процесів

  • низький рівень автоматизації бізнес процесів підприємства.

 

Для оптимізації витрат компанії необхідно здійснити ретельний аналіз і визначити джерела зменшення витрат на підприємстві.

Автоматизація контролю виробництва є важливим важелем оптимізації витрат на виробництві. Компанія INNI розробляє програмний продукт, здатний налагодити дистанційний контроль процесу виробництва на всіх ланках і етапах.

Ми розробляємо модулі аналітики, що дозволяють здійснювати операційний контроль на виробництві починаючи з в’їзду машин на територію підприємства, і до відвантаження готової продукції. Таким чином, з відеоаналітикою від INNI оптимізація виробництва набуває нового якісного рівня. 

Вхідний контроль на виробництві — етап прийому матеріально-товарних цінностей, безпосередньо технологічний етап виробництва, контроль якості готової продукції — під час кожної технологічної ланки менеджмент може отримувати оперативну відео інформацію і налагодити повну автоматизацію контролю виробництва. Це дозволить ефективно контролювати роботу персоналу, використання робочого часу, виконання працівниками своїх робочих обов’язків.

Всебічний операційний контроль на виробництві дозволить виключити махінації і крадіжки з боку працівників, зменшить відсток браку і відставання від робочого графіку. 

Не лише на виробництві є потреба в автоматизації бізнес процесів. Програмний продукт INNI адаптується під оптимізацію витрат компанії будь-якого профілю в будь-якій галузі. В рітейлі, в агропромисловому секторі, в транспортній і логістичній галузях, в комерційних компаніях і фінансовому секторі.

Скорочення витрат на підприємстві, ефективна автоматизація бізнес процесів підприємства чи організації — ось результат впровадження аналітичних модулів від компанії INNI. 

Можлива інтеграція нашого програмного продукту з системами обліку, такими як 1С, CRM для контролю і оптимізації витрат компанії будь-якого профілю.

Система безпеки на підприємстві

Сучасна система безпеки на підприємстві будь-якої галузі економіки базується на поєднанні систем охорони, відеонагляду, пожежної сигналізації, скуд та інших функціональних елементів. Програмні продукти INNI саме створені для поєднання різних елементів системи безпеки в єдине ціле, з загальним центром (пультом) управління і відеоспостереження та з розширеними можливстями. 

Охоронні системи безпеки офісу та виробничого підприємства різняться в плані набору безпекових елементів. Якщо пожежно-охоронна сигналізація і відеонагляд присутні скрізь, то такі функції як контроль доступу на територію, охорона периметру та безпекові елементи, направлені на попередження крадіжок і псування майна, притаманні в більшій мірі виробничій сфері.

Компанія INNI практикує індивідуальний підхід до задоволення безпекових потреб замовника, і пропонує в кожному окремому випадку саме той набір програмних продуктів, інтеграційних та аналітичних модулів, які відповідають потребам даного підприємства, і створює інтелектуальні системи безпеки на підприємстві з розширеними функціями і можливостями, що не лише покращують безпекову складову, але і сприяють автоматизації бізнес процесів, кращому контролю за бізнес процесами підприємства і оптимізації виробництва в цілому.

bottom of page